NichiDai Yamagata 4 : 1 Yonago Higashi
Nitta 2 : 4 Shizuoka
Tomeikan 0 : 4 Yamanashi Gakuin
Chiben Gakuen 10 : 3 Kurashiki Shogyo
Hiroshima Shinjo 2 : 3 Yokohama
Takaoka Shogyo 4 : 17 Matsusho Gakuen
Tohoku Gakuin 5 : 3 Aikodai Meiden
Meioh 3 : 2 Gifu Shogyo
Komatsu Otani 6 : 7 Takagawa Gakuen
Nagasaki Commercial 8 : 4 Kumamoto Kogyo
Senshu Daigaku Matsudo 6 : 0 Meiho
Anan Hikari 8 : 0 Okinawa Shogaku
Kashima Gakuen 7 : 0 Morioka Daigaku
Osaka Toin 7 : 4 Tokai Sugao
Sakushin Gakuin 7 : 10 Takamatsu Shogy
Keio Fujisawa 0 : 2 Mie
Nihon Bunri 6 : 8 Tsuruga Kehi
Seiko Gakuin 3 : 4 Iwami Chisuikan
Nitta 3 : 5 Yamanashi Gakuin
Meioh 2 : 8 Meitoku Gijuku
Nagasaki Commercial 6 : 2 Senshu Daigaku Matsudo
Okinawa Shogaku 0 : 4 Morioka Daigaku
Osaka Toin 4 : 6 Omi
Nishogakusha 4 : 6 Kyoto International
Chiben Wakayama 5 : 3 Takamatsu Shogy
Mie 3 : 6 Tsuruga Kehi
Iwami Chisuikan 5 : 4 NichiDai Yamagata
Matsusho Gakuen 0 : 2 Meitoku Gijuku
Kobe Kokusai Daigaku 6 : 5 Nagasaki Commercial
Morioka Daigaku 4 : 7 Omi
Kyoto International 3 : 2 Tsuruga Kehi
Iwami Chisuikan 1 : 9 Chiben Wakayama
Meitoku Gijuku 2 : 3 Chiben Gakuen
Kobe Kokusai Daigaku 6 : 7 Omi