Matsusho Gakuen
JSumK - Regular
08:00 Matsusho Gakuen 0:2 Meitoku Gijuku
D
08:00 Takaoka Shogyo 4:17 Matsusho Gakuen
V
JSumK - Pré-temporada
08:00 Matsusho Gakuen Tohoku Gakuin