Gifu Shogyo
JSumK - Regular
08:00 Meioh 3:2 Gifu Shogyo
D
JSumK - Pré-temporada
08:00 Gifu Shogyo 3:2 Meitoku Gijuku
V