Hokkai
JSumK
08:00 Kobe Kokusai Daigaku 2:1 Hokkai
D