Okinawa Shogaku
JSumK
08:00 Okinawa Shogaku 0:4 Morioka Daigaku
D
08:00 Anan Hikari 8:0 Okinawa Shogaku
D