Morioka Daigaku
JSumK
08:00 Morioka Daigaku 4:7 Omi
D
08:00 Okinawa Shogaku 0:4 Morioka Daigaku
V
08:00 Kashima Gakuen 7:0 Morioka Daigaku
D