Omi
JSumK - Regular
08:00 Kobe Kokusai Daigaku 6:7 Omi
V
08:00 Morioka Daigaku 4:7 Omi
V
08:00 Osaka Toin 4:6 Omi
V
JSumK - Pré-temporada
08:00 Omi 1:0 Nihon