Futebol /

Al-Karamah(SY) (Youth)

Al-Karamah(SY) (Youth) logo
Al-Karamah(SY) (Youth)
Cidade
Estádio
Fundação
Data Equipe Inte. FP
SYR YTH
Al-Karamah(SY) (Youth)
Al-Taliya (Youth)
0
0
0
1
D
SYR YTH
Al-Karamah(SY) (Youth)
Al Ittihad (Youth)(SYR)
1
0
2
1
V
SYR YTH
Al-Majd U21 1
Al-Karamah(SY) (Youth)
0
1
0
5
V